Craft & Wine Fair

Craft & Wine Fair
Craft & Wine Fair

The vernac dose : Hunhuiko

#TheVernacDose
Share it:


HUNHUIKO .

Hunhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi,
Hunenge guyu kutsvuku kunze mukati rizere makonye.
Hunhu hunenge hwenzungu mhutwa,kukanga dzinotsva,kudyara hapana chinobuda.

Hinhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi.
Hunenge hwembambaira dzemujecha,
dzinofukurwawo nemhepo yanyamavhuvhu.
Hunhu hwakasviba kuti ndoo,tsubvu hadzisvikipo.

Hunhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi.
Hunhu hunonhuhwa sechidembo,mhuri pamusha mwanda yotiza.Sango rakatsva rakazove netariro wani,kunaya kwayo mvura zenze tuku neuswa hwakasvibira.

Hunhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi.
Hunenge hwemheni inotsemura zvipande zvavacheche nekupisa hozi dzizere raramo.
Hunhuiko hwasasamuka tariro,vabereki vohwihwidza mbuva yamangwana yapinda chifukuto.
Kuzvikoro moita mizinda yekugashidzana pfungwa dzakaora.

Hunhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi.
Hunenge moto wemashanga,hapadyiwi rinopisa.
kune vakabereka morutsa mashoko anovava semhiripiri,
Kukutsiurai tadenha mago zvonzi simuka tienzane.

Hunhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi.
Hunenge hwezviny'ana zvakayarutswa nekuvhima kwemubereki,nhasi uno dendere harichagarika musha makazadza matoto.
Mopembera nesango hamuchanatsi musha wamakarerwa.

Hunhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi.hunenge hwenyama yerunda kutsenga kupedza nguva.
Njere dzenyu dzadunduvira utera,pfungwa dzave nhinhi.
Kuti titaure kupedza nguva,kuzadza mukombe unovhinza.
Kuvabereki yoondomoka tariro semba yakavakirwa mujecha.
Hunhuiko hwakafumuka kudaro nhai vana imi.

Share it:

Literature

Poetry

Post A Comment: